SPonsor tegorocznych Regat
Dodane przez jakubik10 dnia 24 sierpień 2018


Bank Spółdzielczy w Kętach po połączeniu ze Śląskim Bankiem Spółdzielczym ”Silesia” w Katowicach realizuje misję: „Aby jak najlepiej służyć społeczeństwu naszego regionu” oraz kontynuuje tradycje uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności, wspierając m.in. działalność Klubu Żeglarskiego LOK „DRYF”.
Działalność Banku Spółdzielczego nie ogranicza się do spraw ekonomicznych
i prawnych. Uczestniczymy w działaniach charytatywnych, społecznych i kulturalnych. Obecnie Nasz Bank jest najmocniejszym kapitałowo bankiem spółdzielczym w regionie. Obsługujemy Klientów w sieci 14 placówek i liczba ta stale się zwiększa.
Jesteśmy Bankiem nowoczesnym jeśli chodzi o produkty, ale jednocześnie konserwatywnym
i odpowiedzialnym. Mamy świadomość, że sukces banku lokalnego związany jest
z uczciwym i partnerskim traktowaniem zarówno pracowników, jak i przede wszystkim naszych Klientów.
Strategia Banku pozwala osiągać bardzo dobre wyniki, systematycznie się rozwijać, zapewnić możliwie najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz stwarzać coraz lepsze warunki obsługi Klientów.
Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Bankiem. Przede wszystkim do placówki
w Kętach przy ulicy Sobieskiego, ale również innych oddziałów i filii, których wykaz jest dostępny na stronie internetowej: TUTAJ
Uczestnikom regat oraz wszystkim sympatykom żeglarstwa życzymy wielu radości
i sukcesów!